Scott 356 (FDC w/ Black Mosquito (Pondicherry))
Scott 356 (FDC w/ Black Mosquito (Pondicherry))