Scott 371 (FDC w/ Full Sheet (Plate 4) No Cachet)
Scott 371 (FDC w/ Full Sheet (Plate 4) No Cachet)